V rámci spolupráce Středočeského kraje a župy Pest se v termínu od 19. do 22. 9. 2023 uskutečnila návštěva města Érd. Zde byla dne 21. 9. 2023 zahájena výstava leteckých fotografií Jiřího Jirouška, která maďarským partnerům představuje rozmanitost našeho kraje. Spolupráce těchto regionů je intenzivní i v oblasti školství a od roku 2021, kdy bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, se již šesti českým školám podařilo navázat partnerství se školou maďarskou. S tímto cílem se Mgr. Iva Čápová a Mgr. Lenka Lexová připojily k delegaci kraje a VISKu a kromě účasti na vernisáži výstavy realizovaly přípravnou návštěvu v rámci Akreditace ERASMUS+. Mise byla úspěšná a díky návštěvě dvou různých škol se podařilo najít partnerskou školu, se kterou plánujeme realizaci různých projektů, odborných stáží našich žáků i pracovníků.