Úvodní setkání v Příbrami

Cílem tohoto projektu je zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání, které budou pilotovat a sdílet zapojené vzdělávací instituce ve výše uvedených partnerských zemích. Projekt byl zahájen v červnu 2021 a v termínu od 7. do 11. 11. 2021 se v Příbrami uskutečnilo úvodní setkání, na kterém jsme hostili zástupce všech partnerských institucí – škol a vzdělávacích institutů z Německa a Španělska. Partneři se aktivně zapojili do týdne odborných dovedností, který jsme paralelně pořádali pod záštitou Domu zahraniční spolupráce. Cílem setkání bylo naplánování dalších projektových aktivit, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti digitálních kompetencí a příprava manuálu pro digitální vzdělávání. Nejprve proběhlo školení k databázi mobilit a eTwiningu, domluvili jsme termíny pracovních schůzek v partnerských zemích, navštívili jsme Technickou školu v Rakovníku, Technickou akademii tamtéž a při veletrhu fiktivních firem kolegové působili jako odborná porota. Zahraniční hosté hodnotili stánky a vyhodnocovali soutěž o nejlepší logo a slogan. S učiteli odborných předmětů diskutovali o hodnocení a vzájemně sdíleli odborné dovednosti z oblasti marketingu, ekonomie a managementu. Zahraničním hostům jsme představili digitální nástroje, které žáci při přípravě veletrhu využívají, jedná se zejména o nástroje Canva, Microsoft, Prezi a další. Dále jsme společně diskutovali o zapojení do programu ERASMUS+ a sdíleli své zkušenosti s partnery z odborných škol a vzdělávacích institutů v partnerských zemích. Německá škola BBS Idar-Oberstein je držitelem akreditace ERASMUS+ pro projekty KA1, učitelé školy nám představili aktivity své akreditace. Španělská škola IES Profesor Antonio Muro je držitelem eTwinning Quality Label, i ti nás seznámili s tím, jak toto ocenění získat a jak eTwinning efektivně využívat v projektech  ERASMUS+ KA2. Další projektové setkání se uskuteční ve Španělsku v dubnu 2022.