I učitelé se vzdělávají díky programu ERASMUS+. V týdnu od 24. do 28. 7. 2023 se dvě kolegyně zúčastnily jazykového kurzu na Kypru a společně s účastníky z Itálie, Polska, Ruska a Německa rozvíjely své dovednosti v anglickém jazyce. Na závěr kurzu absolvovaly test, který prověřil jejich získané znalosti. Úspěšné absolventky testem prošly a získaly certifikát.