Konečně po roce a půl se uskutečnila druhá vzdělávací aktivita v rámci projektu Erasmus+ „U2 Have a Voice“, s anglickým názvem „Hit the Books“. Cílem setkání bylo seznámit mladé lidi s principem fake news, svobodou slova a jak fungují média. Setkání se zúčastnili studenti z Islandu, Lotyšska, Řecka a České republiky.

První den jsme si prohlédli školu a naši studenti prezentovali řeckým studentům něco o naší škole, městě a ČR. Ostatním partnerům jsme pak prezentovali práci v projektu o svobodě slova v našich zemích, zakázaných projevech či knihách, a jak se projevuje tzv. „fake news“ v médiích. Z prezentací jsme zjistili, že s Řeky máme společný svátek 17. listopadu, kdy také u nich proběhl studentský boj za svobodu.

Během týdne pak studenti pracovali v mezinárodních pracovních skupinách na hlavním úkolu setkání, což byla tvorba politických stran. Studenti využili různé IT či mobilní aplikace k vytvoření vizuální identity své politické strany, tj. logo, heslo, plakát, a sepsali svůj volební program zaměřený na oblast školství a životního prostředí. Ve čtvrtek jsme se vydali do starověkého řeckého města Messene, bohatého a rozsáhlého archeologického naleziště, kde studenti prezentovali své politické strany a program. Pro tento úkol jsme si vybrali místo, kde se v řecké polis scházel parlament. Během návštěvy Messene jsme také měli komentovanou prohlídku celého areálu a setkali se s jeho hlavním emeritním archeologem.

Mimo jiné jsme se také setkali se starostou města Kalamáta, navštívili místní redakci novin a vyslechli si přednášku o práci novinářů, a jak se oni vypořádávají s „fake news“. Zúčastnili jsme se workshopu v knihovně a měli jsme možnost si prohlédnout město Kalamáta.

Poslední den našeho pobytu jsme se vydali do Atén, hlavního města řecké demokracie, kde jsme měli komentovanou prohlídku Akropolis. Odpoledne jsme navštívili Vysokou školu žurnalistiky, která má své vlastní televizní a rádiové vysílání. Prohlédli jsme si prostory a následně proběhl workshop ohledně „fake news“. Měli jsme možnost se dozvědět, jak redakce funguje od místních učitelů, novinářů i redaktorů, a spojili jsme se online s významnými řeckými novináři. Redakce pak naši návštěvu vysílala v televizi.

Věřím, že vzdělávací aktivita byla pro všechny zúčastněné přínosná, protože měli možnost komunikovat v angličtině a poznat své vrstevníky z jiných zemí. Díky pobytu v rodinách měli studenti příležitost poznat Řeky, jejich kulturu, mentalitu a obyčejný život čili to, co jako turisté nemáme šanci poznat.