DofE zlatá úroveň – zpráva z rezidenčního pobytu
Vojta K., žák třídy 3. B, dostal skvělou příležitost zúčastnit se během prázdnin projektu Saving Our Nature, strávit 8 dní ve Finsku a poznat dofáky z Finska, Bulharska a Litvy. Projekt byl o životním prostředí, účastnici se zapojovali do různých workshopů, ve kerých se zabývali především znečištěním životního prostředí, tématy fast versus slow fashion, food and clothes choices. Setkání zahájili pobytem v Helsinkách a hned potom jeli 13 hodin vlakem a 5 hodin autobusem na sever za polární kruh do Youth centra. Z velmi dobře naplánovaného programu byly podle Vojty nejlepší večery. Každý večer si jedna země připravila kulturní večer (místní jídla, tance, zvyky, historie, známé osoby). Zážitkem byly i noci, kdy slunce vůbec nezapadá. Na závěr Vojta dodává, že strávil 8 dní ve společnosti skvělých lidí a Finy považuje za velmi vzdělané, klidné a konzervativní.