Na konci června odletěli tři žáci z 3. A na tříměsíční stáž do Dublinu. Žáci se rychle sžili svými firmami Gifts of Ireland, Your English Language School a City Language School. Kromě pracovních povinností stihli i zábavu a prozkoumání Dublinu. Dne 22. 9. 2023 v noci se nám vrátili. Těšíme se na vypravování zážitků a sdílení zkušeností.