Opět po roce k nám zavítal sv. Mikuláš, čerti a andělé. Zlobivci se museli vykoupit básničkou, písničkou či rozcvičkou, hodná dítka byla odměněna dobrůtkou. Děkujeme 4. A za vzornou organizaci akce.