Čtrnáct studentů dne 13. 4. 2023 absolvovalo pre-testing mezinárodních certifikátů Cambridge English, které pro nás zorganizovala jazyková škola Eufrat. Čtyři studenti vyzkoušeli úroveň C1, ostatní se rozhodli pro B2. Řádné zkoušky se na naší škole budou konat 23. června.