Dne 17. 4. 2023 proběhla beseda žáků 1. ročníku se zástupci Policie ČR. Žáci získali základní informace o trestním právu – co je trestný čin, odpovědnost, rejstřík – se zaměřením na specifika věku od 15 do 18 let, kdy zákon pohlíží na žáky jako má mladistvé. Dále se dozvěděli, jak postupovat při ztrátě občanského průkazu. Byli upozorněni, že zákon platí všude ( na palubě letadla i na internetu). Nejpalčivějším tématem bylo, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích, doložené konkrétními příklady z praxe. O každém tématu se rozhořela živá diskuse. Za přínosné informace děkujeme a budeme se těšit na setkání v příštím roce.