Královská cesta

„Královská cesta“ je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. Trasa začínala v Králově dvoře na Starém Městě, někdejším městském sídle českých králů u dnešní...

Ochrana člověka podruhé – úniková hra

Včera i dnes proběhl preventivní program „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Znalosti získané z workshopů o zdravovědě s učiteli Renátou Veseckou a Vojtěchem Kačerem a z besedy vedené profesionálním hasičem Mirkem Řezáčem si...

Praktická ekonomika a účetnictví

Žáci prvních a druhých ročníků v pondělí 27. 6. 2022 diskutovali s absolventem naší školy Ing. Michalem Tošovským, který jim přiblížil realitu praxe v korporátní společnosti. Dle jeho slov to byla fajn beseda z praxe...

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Povinnou součástí ŠVP je i seznámení žáků se základními pravidly ochrany člověka za mimořádných událostí. Proto proběhla beseda s profesionálním hasičem HZS Praha panem Mirkem Řezáčem na téma bezpečnost. Žáci se dozvěděli, jaká nebezpečí nám můžou hrozit, co...

Exkurze do Techmánie

Konec školního roku ve znamení exkurzí. Třídy 2. A, B a C a 3. A a C dnes navštívily plzeňské science center Techmania, což „je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou...

Tělocvik s trenéry Bobcats

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhla hodina tělesné výchovy pod vedením trenérů z týmu amerického fotbalu Bobcats. Žáci 3. ročníku si vyzkoušeli bezkontaktní formu, která nese název Flag fotbal a tělocvik si užili zase trochu jinak. Bylo to super,...

Jsme připraveni na digitální výuku – výjezd do Německa

Projekt Erasmus+ s názvem „Jsme připraveni na digitální výuku“ běží již rok. Jeho cílem je výměna zkušeností a získávání kompetencí v oblasti digitálních technologií s našimi partnery v Německu a Španělsku. Projektový tým se v týdnu...

1. C v památníku Antonína Dvořáka

Dne 16. 6. 2022 byla 1. C na exkurzi v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky památníku. Součástí expozice byla i výstava Do Nového světa. Prohlédli jsme si okolí památníku a Rusalčino...

Státní zkoušky a soutěž z kancelářského psaní

Proč složit státní zkoušku? Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností. Na rozdíl od řady...

Absolutorium

Po maturitních zkouškách přišlo tento týden na řadu absolutorium studentů VOŠ. Všichni prokázali odpovídající znalosti z cizího jazyka, odborných předmětů a obhájili svoji absolventskou práci. Dne 14. 6. 2022 také převzali osvědčení...