Tři autobusy plné studentů vyjely 6. 12. 2023 na poznávací zájezd do Vídně. Dopoledne jsme strávili prohlídkou barokního zámku Schönbrunn, prošli jsme honosnými sály a pracovnami a poslechli jsme si vyprávění o císařské rodině, obdivovali jsme zde rozsáhlé zahrady i vozový park vídeňského dvora v Muzeu kočárů. Odpoledne jsem zamířili k chrámu svatého Šťepána, prošli ulicí Graben a den ve Vídni zakončili návštěvou vánočních trhů.