Školní rok byl také zahájen tradiční akcí – adaptačním kurzem na Hrachově pro žáky 1. ročníku. Více jak 90 žáků vyjelo hned v pondělí do přírody, aby se seznámili s novými učiteli a spolužáky, vytvořili kolektiv a zahájili čtyřleté společné studium.