Šestý úkol měl název „Učíme se spolupracovat a hrát si“. V tomto duchu se odvíjely i aktivity, které jsme plnili. Studenti 1. C nejprve v rámci českého jazyka tvořili příspěvky o své obci. Rozepsat se mohli o přírodě, významné památce, sportu, kultuře, slavné osobnosti, pokrmu nebo plodině, významné události či jiné kuriozitě. Texty našich žáků i žáků ostatních škol se nacházejí na Padletu.  Z informací, které zapojení žáci o svých městech připravili, vzniklo kvarteto. Zapojené školy pak byly rozděleny do čtveřic a druhým krokem bylo, připravit jeden hravý úkol pro partnery z naší čtveřice. Naši studenti připravili krátké video o Příbrami, spojovací cvičení o památkách Příbrami a také Kahoot kvíz. Na závěr studenti v hodinách hospodářského zeměpisu vyzkoušeli hravé aktivity, které pro ně na oplátku připravili žáci ze ZŠ Hornická, Hlučín, ZŠ Václava Havla, Poděbrady a OA Jihlava. Všechny aktivity obohatily a zpestřily distanční výuku a také se nacházejí na Padletu. Děkujeme!