V dubnu se po celé Evropě slaví Den Země a pod jeho záštitou probíhají různé akce. I my jsme si připomenuli aktivně tento významný den. Zasadit s žáky strom, keř či byliny, které by pomohly k ozdravení naší planety, se nám z důvodu epidemiologické situace bohužel nepodařilo. V eTwiningu však pro nás byl připraven alternativní úkol. Žáci měli pořídit fotografii stromu či zeleně ve svém okolí, do fotografie vložit název týmu, logo hry a krátké přání naší Zemi. A to se žákům třídy 3. C v rámci předmětu fiktivní firma podařilo velmi nápaditě. Procvičili si práci s grafickými programy a vymysleli hezké pozdravy v češtině i angličtině.