Dne 16. 6. 2022 byla 1. C na exkurzi v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky památníku. Součástí expozice byla i výstava Do Nového světa. Prohlédli jsme si okolí památníku a Rusalčino jezírko, cestu zpět absolvovali pěšky.