Předvánoční turnaj v odbíjené a filmové představení21. 12. 2023
Třídy 1. A, 1. B, 1. C a 3. A se sejdou ráno 15 min. před představením, které začíná v 8:00 hodin přímo před kinem. Po představení se přesunou do Sokolovny, kde se vybraní žáci zúčastní turnaje, ostatní budou fandit.

Třídy 2. A, 2. B, 2. C, 3. B a 3. C se budou účastnit turnaje v Sokolovně od 8:00 hodin a následně odcházejí v doprovodu ped. dohledu v 9:30 na představení do kina tak, aby stihli začátek představení od 10:00 hodin. Následně se vrací zpět na turnaj.

4. ročník 4. A, 4. B, 4. C se účastní turnaje v odbíjené od začátku a vedle aktivní účasti pomáhají vyučujícím tělocviku s organizací akce. VOŠ bude mít svůj tým, a proto se ve čt neučí. Turnaj končí po odehrání všech plánovaných zápasů kolem 14h.

 

Páteční výuka s únikovou hrou22. 12. 2023
1. a 2. hodina podle rozvrhu: standardní výuka
3. – 5. hodina: třídnická hodina v kmenové učebně – vánoční aktivity, výuka končí ve 12:30.