Dne 31. 3. 2021 proběhl na OA a VOŠ Příbram pod záštitou EU Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT a Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje Den odborných dovedností s názvem Odborná výuka v digitálním světě. Projektový den s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“ byl realizován jako úniková hra, jejímž cílem bylo, aby se žáci propojili, spolupracovali a naučili se pracovat s novými digitálními nástroji a zároveň vytvořili něco smysluplného. Doufáme, že se to podařilo!