Zpět

Škola


• Na základní školu jsem chodila do Bohutína
• Jako střední školu jsem si vybrala Obchodní akademii v Příbrami