Ve dnech 25.-27.6. 2024 je pro žáky prvních ročníků připraven ekologicko-zeměpisný kurz, který bude probíhat na řece Vltavě a jejím okolí. 

Náplň kurzu je v souladu s ŠVP a jako součást vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Program je zaměřen na posilování respektu k životu, k rozmanitosti a k přírodě, na upevňování pocitu zodpovědnosti ke zdraví a k životnímu prostředí člověka. Součástí kurzu jsou i výukové aktivity umožňující aplikace poznatků získaných ve školním vyučování zejména předmětů biologie a zeměpisu. 

Doprava: odjezd úterý   25.6. 13.00/ bus, sraz na parkovišti pod Svatou Horou, Příbram
                 příjezd čtvrtek 27.6. v odpoledních hodinách (cca 15.00) 

Ubytování: v kempu ve vlastním stanu, stravování individuální 

Cena: Předpokládaná cena cca 2 000 Kč. V ceně doprava, ubytování v kempu, rafty, převoz z věcí z kempu do kempu. Prosíme o zaplacení 2000 Kč do 15.6.2023 na účet školy 172 166 146/0300. Do zprávy uveďte jméno, příjmení a třídu.