Projekty

Certifikát mobility – VET Mobility Charter

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě je určen školám, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty zahraničních praxí. Cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. OA Příbram byla jednou ze sedmi žadatelů, kteří v září 2017 certifikát získali, 8 žádostí bylo zamítnuto. A tak máme z tohoto úspěchu velkou radost, neboť díky tomuto prestižnímu ocenění můžeme  využívat zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1.

Projekty zahraničních praxí realizujeme od roku 2010 s německou partnerskou školou v Idaru-Obersteinu, se kterou si vzájemně vyměňujeme praktikanty. Od té doby jsme do Německa na praxi vyslali 73 praktikantů a přijali v Příbrami 80 německých studentů. Od roku 2014 spolupracujeme s ADC London, a díky této partnerské organizaci vysíláme studenty na praxi do Velké Británie. Praxi v londýnských firmách doposud absolvovalo 133 studentů naší školy. A novinkou letošního roku jsou praxe na Krétě, kterých se zúčastní 4 studenti.

Vytvořené jednotky výsledků učení

Webové stránky projektů:
Praxe v Německu
Praxe Londýně
Praxe v Řecku
Praxe německých studentů v Příbrami

Projekty realizované v minulosti:
Do Evropy za praxí, 2019-1-CZ01-KA116-060557
Učíme se praxí v Evropě, 2018-1-CZ01-KA116-047126
Odborná praxe v Německu a Velké Británii, 2017-1-CZ01-KA102-034685
Získávání pracovních zkušeností v Evropě, 2015-1-CZ01-KA102-013003
Ekonomická praxe v Londýně, 2014-1-CZ01-KA102-000763
Získávání profesních zkušeností na evropském trhu práce, CZ/13/LLP-LdV/IVT/134096
Na praxi do Německa, (Tandem Plzeň 2014)
Na praxi k sousedům, (Tandem Plzeň 2012)
Program podpory odborných praxí,  (Tandem Plzeň 2011)
Všechny projekty byly finančně podpořeny grantem EU.