Projekty školy

Podpora odborného vzdělávání na OA a VOŠ  Příbram

„Cizí jazyky moderně“

„ Zkvalitňování jazykového vzdělávání“

 Projekt MINERVA

VYUŽITÍ ICT pro autoevaluaci žáků

Projekt ISIS

Modernizace šk. dokumentů OA


Modernizace škol zřizovaných SK


Projekt UNIV 2