Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 
Obchodní akademie  (OA) a Ekonomické lyceum  (EL)

Přihláška
Jednotné přijímací testy se konají ??. ?. a ??. ?. 2019
Pozvánky budou zaslány dle pokynů z
Cermatu
Pozvánky k přijímacím zkouškám bude škola posílat ??. ?. 2019

VÝSLEDKY UCHAZEČŮ O STUDIUM POŘADÍ:
obor
OBCHODNÍ AKADEMIE


EKONOMICKÉ LYCEUM


Info k přijetí :


Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků – čtvrtek 2. 5. 2019 v 15.00
Na schůzce bude předáno ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, seznam doporučené literatury, informace  o zahajovacím kurzu,
rodiče nahlásí vybrané cizí jazyky
a mohou odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Kritéria: prospěch (40 %) a jednotné testy (60 %)

Organizace jednotné přijímací zkoušky
Termín podání přihlášek: do 15. 3. 2019
Vysvětlivky k tiskopisu
Ke studiu v 1. ročníku 2019/2020 bude přijato:
30 uchazečů na obor Ekonomické lyceum a 60 uchazečů na obor Obchodní akademie

Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami požadujeme také vyjádření školského poradenského zařízení.

Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 2. 5. 2019

Informace o konání dalších kol přijímacího řízení budou upřesněny a zveřejněny na webových stránkách školy.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle výsledků studia v posledních 2 ročnících základní školy nebo odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a podle výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky.

 

RNDr. Marcela Blažková